Din personliga relationsresa: Bygg en relation till dig själv

Relationsresan fortsätter genom vårt livshjul. Och vi når destinationen relationen till dig själv och din personliga utveckling. 

“Du kommer att lära dig saker och ting. Du är inskriven i en informell skola på heltid som kallas livet. Varje dag i den här skolan har du möjlighet att lära dig lektioner. Du kanske gillar lektionerna eller tycker att de är irrelevanta eller dumma”.

“If life is a game, these would be the rules” av Cherie Carter Scott.

Att förstå vem du är

Personlig utveckling handlar om att veta vem du är och vad du vill uppnå. Det är en resa som kräver att du är beredd att göra ett inre arbete. Detta arbete innebär att få en djupare förståelse för din inre värld och bygga en relation till dig själv. Att ha en väl fungerande relation till dig själv är avgörande för att hitta balans och harmoni i livet. Det är också viktigt att skapa ett livshjul som omfattar de viktiga områdena i ditt liv- karriär, hälsa, sociala relationer, finanser och personlig utveckling. När dessa områden är balanserade och stödjer dig på din resa kommer du att öka din potential och nå framgång.

Ha tro på dig själv

Personlig utveckling är ett pågående projekt som aldrig tar slut. Ju mer du lär dig om dig själv desto mer kommer du att förstå att du inte vet.  Det handlar om att en ökad medvetenhet om vem du är och vad du är kapabel till. Att förstå dina styrkor och svagheter och att arbeta kontinuerligt för att förbättra och utveckla. För att bli riktigt framgångsrik krävs det att du har ett vinnande mindset som är baserat på positiva tankar och tro. Det handlar om att ha tro på dig själv och att ta ansvar för dina handlingar. Det innebär också att hitta den rätta balansen mellan att vara och att göra. Att ha en positiv attityd och våga ta risker och utmana dig själv. Genom att förbättra och förfina ditt mindset och arbeta med din personliga utveckling kommer du att nå dina mål. 

Bli den bästa versionen av dig själv

Personlig utveckling handlar om att våga växa och förbättra sina förmågor. Att ta ansvar för sina handlingar och ständigt lära sig nya saker. Det är ett evigt sökande efter att bli den bästa versionen av sig själv. Det är dock viktigt att komma ihåg att framgång inte är en rak linje som går uppåt hela tiden. För att lyckas krävs det att man accepterar att det kommer att finnas motgångar och misslyckanden, men också att vara beredd att lära sig av dem och använda dem som drivkraft att gå vidare. Motgångar och misslyckanden är ett nödvändigt ont för att uppnå förändring och framgång. Genom att ha ett positivt mindset, öppenhet och ett konstruktivt förhållningssätt till motgångar och misslyckanden kommer du att förbereda dig för att ta emot de vinster som väntar dig på din personliga utvecklingsresa.

Det finns ingen anledning att låta motgångar hindra dig från att fortsätta att förbättra dig själv. Ett sätt att hantera motgångar är att lära sig att förlåta. Förlåtelse är ett starkt verktyg som inte bara stärker ditt förhållande till andra, men också till dig själv. Det är också ett sätt att frigöra dig själv från negativa känslor och tankar som kan hålla dig tillbaka. Genom att lära sig att förlåta och acceptera att motgångar är ett naturligt inslag i livet, kan vi utveckla våra personliga färdigheter och förbättra våra möjligheter att nå framgång.

Förlåtelse: En viktig del av Personlig Utveckling

Lagen om förlåtelse hävdar att förlåtelse är ett måste för att komma vidare med våra liv. Det är något som måste ske för att frigöra oss från förflutna händelser och få oss att kunna gå vidare. Förlåtelse innebär att man accepterar att det som har hänt har hänt, och att man låter det gå. Man måste släppa taget om det som har hänt och låta det gå. Det är viktigt att inse att det är ok att ha känslor som frustration, ilska och sorg över de händelser som har inträffat, men det är viktigt att acceptera dem och lära sig att gå vidare. Förlåtelse är en viktig del av processen att få oss att kunna gå vidare och förbättra våra liv. Att förlåta innebär att du släpper taget helt och hållet. Att du överger de tankar och känslor som håller dig fast i det förgångna.

Ho’oponopono – Förlåt dig själv och andra

Ho’oponopono är en traditionell hawaiiansk metod för att lösa konflikter och för att uppnå fysisk och mental hälsa. Det är ett sätt att ta ansvar för sina egna känslor och handlingar och att förlåta andra. Det är en process som innebär att upprepa fyra magiska ord: “Jag är ledsen, förlåt mig, tack, jag älskar dig”.

För att använda Ho’oponopono, börja med att fokusera på det som du vill lösa. Tänk på det problem eller situation som du vill ta itu med, och meditera över det. Känn efter vilka känslor som detta för med sig. När du är bekväm med dina känslor, börja upprepa de fyra magiska orden: “Jag är ledsen, förlåt mig, tack, jag älskar dig”. Upprepa dem så många gånger som du vill. Fortsätt att meditera, tills du känner att du har bearbetat situationen.

Det är viktigt att tänka på att Ho’oponopono är en process som tar tid och kräver tålamod och konstant fokus. Det är också viktigt att låta saker och ting falla på plats naturligt, och att inte försöka tvinga något. Ho’oponopono är ett utmärkt verktyg för att lösa konflikter, för att förlåta sig själv och andra, för att förstå sig själv bättre och för att uppnå harmoni och balans.

Självförtroende

Självförtroende, förtroende och självsäkerhet är alla viktiga egenskaper som kan hjälpa oss att uppnå våra mål och drömmar. De hjälper oss att sträva efter våra mål och övervinna de utmaningar som vi stöter på. Genom att utveckla förtroende för dig själv och din förmåga att lyckas, kan du öka ditt självförtroende och självsäkerhet. Du kan börja att ta ansvar för dina egna handlingar och beslut, och utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga. Genom att ha tillit till dig själv kan du få större självrespekt och lära dig att ta större risker som kan leda till större framgångar.

Så förbättrar du din självbild

Maxwell Maltz, författare till “Psykocybernetik”, säger att vår självbild är avgörande för våra prestationer och förmåga att uppnå våra mål. Han menar att våra tankar och åsikter om oss själva avgör hur vi beter oss och vår förmåga att skapa vårt liv. Maltz tror att om vi har en positiv självbild och högt självförtroende, kommer vi att få tillgång till vår fulla potential och nå de mål vi har satt. För att skapa en positiv självbild måste vi förstå våra egna styrkor och svagheter och älska oss själva för vem vi är. Vi måste också lära oss att behandla oss själva väl, försöka eliminera negativa tankemönster och omfamna våra egna förmågor.

1. Självbild handlar om hur du ser dig själv och ditt eget värde. För att förbättra din självbild kan du följa Maxwell Maltz råd om att visualisera dig själv som den person du vill vara och försöka att uppnå det. Försök att ändra dina tankar och fokusera på de positiva saker som du har att erbjuda.

2. En annan metod som Maxwell Maltz rekommenderar är att fokusera på de små stegen som krävs för att uppnå dina mål. Genom att ta små steg och fokusera på varje steg som du tar, kommer du att känna dig framgångsrik och det kommer att öka din självkänsla och självbild. Försök att acceptera dina fel och misstag och lär dig att förlåta dig själv.

Om författare

Mira

A Manifesting & Mindset coach helping female entrepreneurs to align to their Soul Path so they can manifest a prosperous business without sacrificing their personal life

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer