Lagen om orsak och verkan: Ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och framgång

Lås upp din fulla potential med lagen om orsak och verkan: En guide till personlig utveckling, ekonomisk framgång och bättre relationer. Upptäck kraften i denna universella princip och lär dig hur du kan ta kontroll över ditt liv, attrahera positiva upplevelser och utnyttja din inre storhet. Oavsett om du vill nå framgång i din karriär, förbättra din ekonomi eller utveckla bättre relationer kan lagen om orsak och verkan hjälpa dig att skapa det liv du verkligen önskar. Så låt oss utforska denna transformativa princip och frigöra din fulla potential!

Att förstå lagen om orsak och verkan

Lagen om orsak och verkan säger att varje handling har en konsekvens. Det är en grundläggande princip i universum och den gäller för varje aspekt av våra liv, från våra tankar och handlingar till våra relationer och ekonomiska framgångar. Lagen om orsak och verkan lär oss att vi är ansvariga för våra egna liv och att vi har makten att skapa det liv vi vill ha.

Tillämpning av lagen om orsak och verkan på personlig utveckling

När vi tillämpar lagen om orsak och verkan på vår personliga utveckling börjar vi ta ansvar för våra liv. Vi inser att det är vi själva som är ansvariga för vår egen framgång och lycka, och vi börjar vidta åtgärder för att nå våra mål.

Ett av de mest kraftfulla sätten att tillämpa lagen om orsak och verkan på personlig utveckling är genom att praktisera positivt tänkande. När vi tänker positivt drar vi till oss positiva erfarenheter och möjligheter i våra liv. Å andra sidan kan negativa tankar och attityder dra till sig negativa erfarenheter och begränsa våra möjligheter till framgång.

Lagen om orsak och verkan och ekonomisk framgång

Lagen om orsak och verkan gäller även för vår ekonomiska framgång. Ekonomisk framgång handlar inte bara om tur eller slump, utan är resultatet av våra tankar, handlingar och beslut. När vi tar ansvar för vår ekonomi och fattar kloka beslut kan vi skapa överflöd och välstånd i våra liv.

En av nycklarna till ekonomisk framgång är att fokusera på att skapa värde för andra. När vi skapar värde för andra drar vi till oss överflöd och välstånd i våra liv. Vi kan göra detta genom att tillhandahålla en produkt eller tjänst som löser ett problem eller tillgodoser ett behov på marknaden.

Lagen om orsak och verkan och bättre relationer

Lagen om orsak och verkan gäller även för våra relationer. Våra tankar, ord och handlingar har en direkt inverkan på kvaliteten på våra relationer. När vi behandlar andra med vänlighet, respekt och medkänsla drar vi till oss positiva relationer i våra liv.

När vi å andra sidan är negativa, kritiska eller dömande drar vi till oss negativa relationer i våra liv. För att förbättra våra relationer måste vi ta ansvar för våra egna tankar och beteenden och göra en medveten ansträngning för att behandla andra med vänlighet och respekt.

Slutsats

Lagen om orsak och verkan är ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling, framgång och lycka. Genom att förstå denna grundläggande princip i universum och tillämpa den i våra liv kan vi skapa det liv vi vill ha och utnyttja vår fulla potential.

Som den store filosofen Epiktetus en gång sa: ”Frihet uppnås inte genom att man till fullo njuter av det man önskar, utan genom att man kontrollerar önskan.” Med andra ord kommer sann frihet och lycka inte från materiella ägodelar eller yttre framgång, utan från att ta ansvar för våra egna tankar och handlingar och leva ett liv som är i linje med våra värderingar och vårt syfte.

Så låt oss omfamna lagen om orsak och verkan och använda den för att skapa ett liv som är fullt av glädje, överflöd och uppfyllelse.

Relationen till glädje, lycka och frihet

Glädje, Lycka och Frihet: Så påverkar de vårt välbefinnande och våra relationer

Vi strävar alla efter att uppleva glädje, lycka och frihet i våra liv. Men hur tänker vi och relaterar till dessa begrepp, och hur påverkar det vårt välbefinnande och våra relationer?

Det finns inga misstag, bara lärdomar. Tillväxt är en process av försök och misstag – experiment. De misslyckade experimenten är lika mycket en del av processen som det experiment som till slut fungerar.

Cherie Carter Scott

Vetenskapen bakom glädje, lycka och frihet

Lagen om attraktion, lagen om orsak och verkan, lagen om polaritet och lagen om relativitet är alla universella principer som påverkar våra liv och hur vi upplever verkligheten. Dessa principer är också relevanta för att förstå hur vi kan förbättra vår relation till glädje, lycka och frihet.

Attraktionslagen

Lagen om attraktion innebär att vi attraherar det vi fokuserar på. Om vi fokuserar på negativa känslor och tankar, kommer vi att attrahera mer av det. Om vi istället fokuserar på positiva känslor och tankar, kommer vi att attrahera mer av det också. Så om vi vill uppleva mer glädje, lycka och frihet i våra liv, måste vi fokusera på dessa positiva känslor och tankar.

Lagen om orsak och verkan  – karmalagen

Lagen om orsak och verkan innebär att allt vi gör har en konsekvens. Om vi agerar på ett positivt sätt, kommer vi att få positiva resultat. Om vi agerar på ett negativt sätt, kommer vi att få negativa resultat. Så om vi vill ha mer glädje, lycka och frihet i våra liv, måste vi agera på ett sätt som är positivt för oss själva och för andra.

Lagen om polaritet

Lagen om polaritet innebär att allt har en motsats. Det finns inget positivt utan negativt och inget negativt utan positivt. Så när vi upplever negativa känslor, som sorg eller ilska, kan vi använda denna kunskap för att öka vår förståelse och uppskattning för positiva känslor, som glädje och lycka.

Allt är relativt

Lagen om relativitet innebär att allt är relativt. Det betyder att vårt perspektiv på en situation kan påverka hur vi känner och agerar. Så om vi ändrar vårt perspektiv och fokuserar på det positiva i en situation, kan vi öka vår upplevelse av glädje, lycka och frihet.

Forskning visar att personer som upplever mer glädje, lycka och frihet har vissa gemensamma egenskaper. Dessa inkluderar att de har en positiv inställning, är tacksamma för det de har, har en känsla av syfte och mening i livet, och har goda relationer med andra människor.

Tips och råd för att förbättra din relation till glädje, lycka och frihet

Att skapa ett liv där glädje, lycka och frihet dominerar kräver arbete och engagemang. Här är några tips och råd för att förbättra din relation till dessa känslotillstånd:

Fokusera på det positiva: I stället för att fokusera på det som går fel i ditt liv, försök att fokusera på det som går bra. Var tacksam för de små sakerna i livet och uppmärksamma de positiva upplevelserna du har varje dag.

Skapa positiva relationer: Att ha goda relationer med andra människor är viktigt för att uppleva glädje, lycka och frihet. Försök att vara öppen och ärlig med andra och visa dem uppskattning och kärlek.

Hitta din passion: Att ha en känsla av syfte och mening i livet är avgörande för att uppleva glädje, lycka och frihet. Försök att hitta din passion och följ dina drömmar och mål.

Ta hand om dig själv: Att ta hand om ditt fysiska och mentala välbefinnande är viktigt för att uppleva glädje, lycka och frihet. Sömn, motion och en hälsosam kost är viktiga faktorer för att må bra.

Utmana dig själv: Att utmana dig själv och prova nya saker kan hjälpa dig att växa och uppleva nya saker. Försök att göra något som du har varit rädd för att göra och se hur det påverkar din upplevelse av glädje, lycka och frihet.

FAQs

Vad är skillnaden mellan glädje och lycka?

Glädje är en kortvarig känsla av nöje eller tillfredsställelse, medan lycka är en mer långvarig känsla av tillfredsställelse och välbefinnande.

Kan man verkligen attrahera det man vill ha genom att fokusera på det?

Ja, enligt lagen om attraktion attraherar vi det vi fokuserar på, så om vi fokuserar på det vi vill ha, kommer vi att attrahera det till oss.

Vad kan jag göra om jag har svårt att hitta min passion?

Försök att prova nya saker och upptäck vad som gör dig lycklig. Tänk på vad du gillade att göra som barn och vad som får dig att känna dig entusiastisk och inspirerad.

Slutsats

Att skapa ett liv där glädje, lycka och frihet dominerar kräver arbete och engagemang. Genom att använda principerna om lagen om attraktion, lagen om orsak och verkan, lagen om polaritet och lagen om relativitet och att ha en positiv inställning, tacksamhet, syfte och meningsfullhet, goda relationer, hälsosamma vanor och att utmana dig själv, kan du förbättra din relation till dessa känslotillstånd.

När du fokuserar på det positiva: att skapa positiva relationer, hitta din passion, ta hand om dig själv och utmana dig själv så kommer du att öka din upplevelse av glädje, lycka och frihet.

Så oavsett om du kämpar med att hitta din passion eller bara vill ha mer glädje, lycka och frihet i ditt liv, tänk på att det är möjligt att förbättra din relation till dessa känslotillstånd och skapa det liv du vill ha.

Övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser för att nå framgång: Övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser för att nå framgång.

Frigör dig från pengablockeringar

Hur du övervinner penningblockeringar och skapar framgång utan ansträngning

Känner du någonsin att du arbetar hårt men inte får de resultat du vill ha? Kämpar du för att nå framgång eller ekonomiskt överflöd? Om så är fallet kan du ha penningblockeringar eller andra begränsande övertygelser som håller dig tillbaka.

Men oroa dig inte! Du kan övervinna dessa hinder och skapa resultat utan ansträngning med hjälp av en coach eller mentor. I det här inlägget ska vi utforska vad pengablockeringar och begränsande övertygelser är, hur de påverkar ditt tankesätt och hur du kan bryta dig loss från dem.

Vad är pengablockeringar och begränsande övertygelser?

Pengablockeringar och begränsande övertygelser är negativa tankemönster som hindrar dig från att uppnå ekonomiskt överflöd och framgång. Dessa övertygelser bildas ofta under barndomen och kan förstärkas av samhället och kulturen.

Exempel på penningblockeringar och begränsande övertygelser är bland annat följande:

”Pengar är roten till allt ont.”


”Jag kommer aldrig att kunna tjäna mycket pengar.”


”Pengar är svåra att få tag på.”


”Jag är inte tillräckligt smart för att bli rik.”


Dessa övertygelser kan leda till självsabotage och hindrar dig från att agera mot dina mål. De kan också skapa ett bristtänkande, vilket gör det svårt att attrahera överflöd i ditt liv.

Hur påverkar pengablockeringar och begränsande övertygelser ditt tankesätt?

Pengablockeringar och begränsande övertygelser kan påverka ditt tankesätt på flera olika sätt. De kan skapa ett negativt tankesätt, där du fokuserar på fattigdom och brist snarare än överflöd och möjligheter. De kan också skapa ett fixerat tankesätt, där du tror att dina förmågor och omständigheter är förutbestämda och oföränderliga.

Denna typ av tankesätt kan hindra dig från att ta risker och pröva nya saker, vilket kan begränsa din utveckling och framgång. Dessutom kan pengablockeringar och begränsande övertygelser skapa känslor av skam, skuld och ångest kring pengar, vilket ytterligare kan vidmakthålla negativa tankemönster.

Hur kan du övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser?

Den goda nyheten är att du kan övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser med hjälp av en coach/mentor. En coach/mentor kan hjälpa dig att identifiera dina negativa tankemönster och skapa en plan för att bryta dig loss från dem.

Några strategier för att övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser är följande:

Identifiera dina begränsande övertygelser och utmana dem med bevis och logik. Skapa positiva affirmationer och upprepa dem dagligen för att omprogrammera ditt undermedvetna sinne.
Omge dig med stödjande och positiva människor som tror på din potential. Ta action mot dina mål, även om det är små steg till en början.
Öva dig i tacksamhet och fokusera på överflöd snarare än brist.


Genom att genomföra dessa strategier och arbeta med en coach/mentor kan du skapa ett nytt paradigm och tankesätt som stöder dina mål och ambitioner.

FAQ:

F: Kan jag övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser på egen hand?
S: Även om det är fullt möjligt att övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser på egen hand kan det vara en utmaning. Att arbeta med en coach eller mentor kan ge dig vägledning, stöd och ansvarstagande för att hjälpa dig att uppnå dina mål snabbare och lättare.

F: Hur lång tid tar det att övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser?
S: Tiden det tar att övervinna pengablockeringar och begränsande övertygelser varierar för varje person. Det beror på intensiteten i dina övertygelser och hur villig du är att göra arbetet för att övervinna dem. Med konsekventa ansträngningar och stöd kan du börja se resultat inom några veckor eller månader.


Sammanfattningsvis, om du vill nå framgång utan ansträngning är det viktigt att övervinna dina pengablockeringar och begränsande övertygelser. Dessa negativa tankemönster kan hindra dig från att nå din fulla potential och leva det liv du önskar.

Genom att arbeta med en coach eller mentor kan du identifiera dina begränsande övertygelser och skapa en plan för att bryta dig loss från dem. Med rätt tankesätt och strategier på plats kan du skapa ett nytt paradigm som stöder dina mål och ambitioner.

Kom ihåg att det inte behöver vara svårt eller stressigt att skapa resultat. Med rätt tankesätt och stöd kan du nå framgång och ekonomiskt överflöd på ett lätt, enkelt och roligt sätt. Så varför vänta? Börja bryta dig loss från dina pengablockeringar och begränsande övertygelser idag och börja leva ditt drömliv!

Din personliga relationsresa: Bygg en relation till dig själv

Relationsresan fortsätter genom vårt livshjul. Och vi når destinationen relationen till dig själv och din personliga utveckling. 

”Du kommer att lära dig saker och ting. Du är inskriven i en informell skola på heltid som kallas livet. Varje dag i den här skolan har du möjlighet att lära dig lektioner. Du kanske gillar lektionerna eller tycker att de är irrelevanta eller dumma”.

”If life is a game, these would be the rules” av Cherie Carter Scott.

Att förstå vem du är

Personlig utveckling handlar om att veta vem du är och vad du vill uppnå. Det är en resa som kräver att du är beredd att göra ett inre arbete. Detta arbete innebär att få en djupare förståelse för din inre värld och bygga en relation till dig själv. Att ha en väl fungerande relation till dig själv är avgörande för att hitta balans och harmoni i livet. Det är också viktigt att skapa ett livshjul som omfattar de viktiga områdena i ditt liv- karriär, hälsa, sociala relationer, finanser och personlig utveckling. När dessa områden är balanserade och stödjer dig på din resa kommer du att öka din potential och nå framgång.

Ha tro på dig själv

Personlig utveckling är ett pågående projekt som aldrig tar slut. Ju mer du lär dig om dig själv desto mer kommer du att förstå att du inte vet.  Det handlar om att en ökad medvetenhet om vem du är och vad du är kapabel till. Att förstå dina styrkor och svagheter och att arbeta kontinuerligt för att förbättra och utveckla. För att bli riktigt framgångsrik krävs det att du har ett vinnande mindset som är baserat på positiva tankar och tro. Det handlar om att ha tro på dig själv och att ta ansvar för dina handlingar. Det innebär också att hitta den rätta balansen mellan att vara och att göra. Att ha en positiv attityd och våga ta risker och utmana dig själv. Genom att förbättra och förfina ditt mindset och arbeta med din personliga utveckling kommer du att nå dina mål. 

Bli den bästa versionen av dig själv

Personlig utveckling handlar om att våga växa och förbättra sina förmågor. Att ta ansvar för sina handlingar och ständigt lära sig nya saker. Det är ett evigt sökande efter att bli den bästa versionen av sig själv. Det är dock viktigt att komma ihåg att framgång inte är en rak linje som går uppåt hela tiden. För att lyckas krävs det att man accepterar att det kommer att finnas motgångar och misslyckanden, men också att vara beredd att lära sig av dem och använda dem som drivkraft att gå vidare. Motgångar och misslyckanden är ett nödvändigt ont för att uppnå förändring och framgång. Genom att ha ett positivt mindset, öppenhet och ett konstruktivt förhållningssätt till motgångar och misslyckanden kommer du att förbereda dig för att ta emot de vinster som väntar dig på din personliga utvecklingsresa.

Det finns ingen anledning att låta motgångar hindra dig från att fortsätta att förbättra dig själv. Ett sätt att hantera motgångar är att lära sig att förlåta. Förlåtelse är ett starkt verktyg som inte bara stärker ditt förhållande till andra, men också till dig själv. Det är också ett sätt att frigöra dig själv från negativa känslor och tankar som kan hålla dig tillbaka. Genom att lära sig att förlåta och acceptera att motgångar är ett naturligt inslag i livet, kan vi utveckla våra personliga färdigheter och förbättra våra möjligheter att nå framgång.

Förlåtelse: En viktig del av Personlig Utveckling

Lagen om förlåtelse hävdar att förlåtelse är ett måste för att komma vidare med våra liv. Det är något som måste ske för att frigöra oss från förflutna händelser och få oss att kunna gå vidare. Förlåtelse innebär att man accepterar att det som har hänt har hänt, och att man låter det gå. Man måste släppa taget om det som har hänt och låta det gå. Det är viktigt att inse att det är ok att ha känslor som frustration, ilska och sorg över de händelser som har inträffat, men det är viktigt att acceptera dem och lära sig att gå vidare. Förlåtelse är en viktig del av processen att få oss att kunna gå vidare och förbättra våra liv. Att förlåta innebär att du släpper taget helt och hållet. Att du överger de tankar och känslor som håller dig fast i det förgångna.

Ho’oponopono – Förlåt dig själv och andra

Ho’oponopono är en traditionell hawaiiansk metod för att lösa konflikter och för att uppnå fysisk och mental hälsa. Det är ett sätt att ta ansvar för sina egna känslor och handlingar och att förlåta andra. Det är en process som innebär att upprepa fyra magiska ord: ”Jag är ledsen, förlåt mig, tack, jag älskar dig”.

För att använda Ho’oponopono, börja med att fokusera på det som du vill lösa. Tänk på det problem eller situation som du vill ta itu med, och meditera över det. Känn efter vilka känslor som detta för med sig. När du är bekväm med dina känslor, börja upprepa de fyra magiska orden: ”Jag är ledsen, förlåt mig, tack, jag älskar dig”. Upprepa dem så många gånger som du vill. Fortsätt att meditera, tills du känner att du har bearbetat situationen.

Det är viktigt att tänka på att Ho’oponopono är en process som tar tid och kräver tålamod och konstant fokus. Det är också viktigt att låta saker och ting falla på plats naturligt, och att inte försöka tvinga något. Ho’oponopono är ett utmärkt verktyg för att lösa konflikter, för att förlåta sig själv och andra, för att förstå sig själv bättre och för att uppnå harmoni och balans.

Självförtroende

Självförtroende, förtroende och självsäkerhet är alla viktiga egenskaper som kan hjälpa oss att uppnå våra mål och drömmar. De hjälper oss att sträva efter våra mål och övervinna de utmaningar som vi stöter på. Genom att utveckla förtroende för dig själv och din förmåga att lyckas, kan du öka ditt självförtroende och självsäkerhet. Du kan börja att ta ansvar för dina egna handlingar och beslut, och utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga. Genom att ha tillit till dig själv kan du få större självrespekt och lära dig att ta större risker som kan leda till större framgångar.

Så förbättrar du din självbild

Maxwell Maltz, författare till ”Psykocybernetik”, säger att vår självbild är avgörande för våra prestationer och förmåga att uppnå våra mål. Han menar att våra tankar och åsikter om oss själva avgör hur vi beter oss och vår förmåga att skapa vårt liv. Maltz tror att om vi har en positiv självbild och högt självförtroende, kommer vi att få tillgång till vår fulla potential och nå de mål vi har satt. För att skapa en positiv självbild måste vi förstå våra egna styrkor och svagheter och älska oss själva för vem vi är. Vi måste också lära oss att behandla oss själva väl, försöka eliminera negativa tankemönster och omfamna våra egna förmågor.

1. Självbild handlar om hur du ser dig själv och ditt eget värde. För att förbättra din självbild kan du följa Maxwell Maltz råd om att visualisera dig själv som den person du vill vara och försöka att uppnå det. Försök att ändra dina tankar och fokusera på de positiva saker som du har att erbjuda.

2. En annan metod som Maxwell Maltz rekommenderar är att fokusera på de små stegen som krävs för att uppnå dina mål. Genom att ta små steg och fokusera på varje steg som du tar, kommer du att känna dig framgångsrik och det kommer att öka din självkänsla och självbild. Försök att acceptera dina fel och misstag och lär dig att förlåta dig själv.

Utan relationer så finns där inget liv

Du kommer att få en kropp. Du kan tycka om den eller hata den, men den kommer att vara din för den här gången.
Cherie Carter Scott

Det här är den första regeln som Cherie Carter Scott skriver om i boken If Life Is a Game, This Is the Rules. De här få meningarna betytt mycket och därför vill jag dela dem med dig.

Jag vet inte om du kan känna igen dig känslan av att kroppen är för trång. Att det inte alls är skönt att vara i den. Att den kanske alltid vill som du. Många av mina klienter har bekräftat den känslan. Så för min del så har detta korta stycke gjort den enklare för mig att acceptera den begränsning som min fysiska kropp innebär.

Det här den första delen av en serie av 9 delar där Mira kommer att fördjupa sig i vårt sätt att förhålla oss, alltså relationen till …
  • din fysiska kropp och hälsa.
  • dig själv – ditt jag
  • glädje & frihet
  • familjen
  • kärlekspartnern
  • jobb, karriär eller sysselsättning
  • vänner, sociala kontakter och samhället
  • pengar och ekonomi
  • ditt högre jag och din spiritualitet

Syftet med den här artikelserien är att hjälpa dig som läser att bli medvetande om dina relationer till dig själv, människor i din närhet och omständigheter runt omkring dig. Mira kommer också att dela med sig av några tekniker för som kommer att hjälpa dig att förbättra alla dina relationer.

Relationen till din fysiska kropp och din hälsa

Hur du tänker kring din kropp har ett starkt samband med din självbild. Så för att ändra ditt sätt att tänka kring din kropp och din hälsa så behöver du förändra din självbild. För din självbild fungerar nämligen som en termostat som är inställd på en viss temperatur (åsikt, övertygelse, sanning etc). Och när temperaturen faller (du ändrar beteende) så kommer din självbild att få dig tillbaka till ditt gamla vanemässiga sätt att tänka om dig själv.

Hur är ditt mind set när det gäller din fysiska kropp och din hälsa

Hur tänker du om dig själv? Är du nöjd med det du ser i spegeln? Säger du snälla ord till dig själv eller är du din värsta kritiker? Om du får en komplimang, tackar du för den eller hittar du på orsaker till att den inte är sann? Kanske nyper du dig i skinnet och tänker att du är för tjock eller för mager. Eller stör dig på din näsa eller att dina ögon skelar när du blir trött.

Ser du det vackra positiva med ditt utseende och din kropp? Eller är ditt mindset fokuserat på det som du inte är nöjd med?

Min hälsoresa

När jag var barn så var en av mina favoritböcker Bonniers Stora Läkarbok. Jag älskade att läsa den och var sjukt fascinerad av den fysiska kroppen, sjukdomar och symptom. Jag kunde sitta i timmar och läsa den och titta på bilderna. Vad jag inte förstod, och vad min mamma inte förstod, var att jag programmerade mitt undermedvetna sinne med information om sjukdomar och symtom. Det var alltså inte så konstigt att jag senare i livet utvecklade så kallad hälsoångest. Jag tränade min kropp att observera och high lighta alla fysiska sensationer (som kallas för känslor – dis ease) och tolka dem som sjukdom (disease).

Och nu för tiden så behöver vi inte böcker som Bonniers Stora Läkarbok utan vi har tillgång till dr Google 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, hela året runt. Och numera i vår ficka.

Hur ser du på din hälsa? Känner du igen dig i min berättelse om att starka och svaga kroppsliga förnimmelser tolkas som tecken på sjukdom? Eller identifierar du dem korrekt som en känsla?

Law of thinking

Lagen om tänkande säger att det du tänker mest på, det som du ger mest fokus kommer att växa. Ett exempel på detta är att om du vill köpa en röd VW Golf så kommer du att se mängder med röda bilar. Eller om du är eller vill bli gravid så kommer du att se många gravida kvinnor. Och med det sagt är det viktigt att välja sina tankar.

Negativ självprat

De flesta av oss har tyvärr vanan att leta fel och brister både hos oss själva och hos andra. När du låter den repiga skivan gå på repeat och konstant berättar och samtidigt bekräftar för dig själv att du är värdelös för att du inte kan låta bli den där chokladbiten, kakan eller drinken. Eller att du är tråkigt, dum och ointressant och vem skulle ens vilja ta i din kropp med tång ens?

Det här negativa självpratet, den där elaka, kritiska och nervärderande rösten är en del av din negativa och begränsande självbild. En del av den programmering som du har sedan din tidiga barndom. Men det finns hopp …

Positivt självprat

När du väl bestämmer dig att nu får det vara nog. Nu ska den repiga skivan bytas ut mot en ny upplyftande och stärkande melodi. Det är nämligen du som bestämmer. Du är inte offer för dina tankar. Du är inte dina tankar. Du har makten och du bestämmer vad du ska tycka och tänka om din kropp. Och när du förändrar dina tankar om din kropp på insidan så kommer din kropp magiskt att förändras på utsidan.

Jag är…

Genom att skapa positiva affirmationer med kraftfulla Jag är… och genom en konstant repetition av dessa under en tidsperiod där du läser, pratar och lyssnar på samma sak om och om igen så kommer din negativa begränsande övertygelse om din kropp bytas ut mot en dito positiv och stärkande övertygelse.

Jag är stark

Jag är vacker

Jag är full av energi

Lära dig mer?

I Levern, lymfan och livet av Anna Hallén Buitenhuis och Lise Benberg

I Lymfan, levern & livet ger Anna Hallén Buitenhuis och Lise Benberg en bred och lättillgänglig kunskapsbas om kroppens olika system. Med hälsotips, lathundar och ett helhetsperspektiv på hälsa hjälper de dig att hitta din unika lösning för att må ditt allra bästa.

Psycho cybernetics av dr Maxwell Maltz

Lär dig mer om hur du din självbild skapades och hur du ändrar den. Boken finns inte på svenska.

What to say when you talk to your self – Shad Helmstetter

En inspirerande bok som hjälper dig att förändra din inre kommunikation. Boken finns inte på svenska.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer