👣 En framgångsodyssé börjar med alltid med ett enkelt steg

👋 Hej, det är jag som är Mira!

Din transformational coach

Med en stor passion för personlig utveckling, transformation och ett hjärta för att hjälpa andra, förvandlade jag min eget eget liv till framgång, empowerment och frihet.

Som coach och mentor har under jag de senaste två åren stöttat ledare och entreprenörer i deras resa mot både personlig och professionell framgång.

Framgång är ingen mystisk kod att knäcka. Den bygger på klara och tillämpbara principer som redan har hjälpt tusentals människor världen över att nå sina mål. Mitt mentorskap hjälper dig att ta all din kunskap och göra den till handling. Jag guidar dig att nå dina mål och överträffa dina drömmar. Det är dags att leva det liv du drömt om – fullt av mening, framgång och frihet.

För att du förtjänar att få det du vill ha 😍.

Är du redo att övergå från att känna dig överväldigad till att vara oövervinnelig? Hos oss får du expertstöd på din resa mot den ledarroll du är förutbestämd att inneha. Med erfarenhet som ledare och entreprnör och en djupgående förståelse för de särskilda utmaningar som denna resa medför, har Mira personligen upplevt hur en förändring i tankesätt kan leda till stora transformationer. Hennes egen resa från utbrändhet till ett blomstrande liv och en framgångsrik karriär illustrerar den enorma kraften i ett nytt mindset. Nu är det dags för dig att fullt ut realisera din potential.

Som din coach guidar Mira dig genom en transformerande 6-månadersresa med 'Thinking Into Results', där ni tillsammans utforskar och förändrar ditt tankesätt så att det harmoniserar med dina högt uppsatta mål.

Miras liv är ett bevis på hur ett brinnande begär och ett förändrat mindset transformerar både inre och yttre verklighet. Från utbrändhet till personlig och professionell framgång har hon inte bara läkt sig själv utan också förmånen att få dela denna transformerande kraft till andra. Hennes engagemang i coaching är rotat i egna erfarenheter, och Miras syfte är  att stötta ledare och entreprenörer som befinner sig i liknande situationer att skapa balans och framgång i sina karriärer och liv.

Som certifierad konsult hos Proctor Gallagher är Mira expert på hur det mänskliga sinne fungerar. Och hon har personlig erfarenhet av hur ett  paradigmskifte bryter de mönster som hindrar oss från framgång. Mira verkligen brinner för att ’empowra’ företagsledare att fullfölja sitt sanna syfte. ras familjer.

Med personligt engagemang, hjälper Mira dig att bryta gamla paradigm och skapa en varaktig förändring mot ett liv fyllt av framgång och uppfyllelse.

Sedan 2021 har Mira guidat ett flertal företagsledare från osäkerhet till självsäkra, kraftfulla individer som inte bara uppnår sina mål utan också överträffar dem. Att få vara en del av din utveckling och framgång, samtidigt som du skapar harmoni mellan ditt personliga liv och ditt företag, är för Mira den ultimata belöningen.

Du är inte ensam på din resa mot transformation. Vi är här för att ge dig de verktyg och det stöd som du behöver för att ta dig ut ur din komfortzon, genom rädslan och ut i friheten. Tillsammans utforskar vi hur du genom att skapa en ny självbild, som en framgångsrik ledare och entreprenör, och nya vanor för varaktiga positiva förändringar i alla aspekter av ditt liv. Välkommen till en värld där din potential är obegränsad. 

En resa fylld av lärande och växt 🎓

Mitt engagemang för kontinuerlig utveckling tog inte slut efter att jag blivit certifierad som PG-konsult. Det var bara början. Som coach och mentor är det avgörande för mig att ständigt växa och utvidga min medvetenhet – att själv vara ett levande exempel på den transformation jag förmedlar. Jag samarbetar nära med mina mentorer för att erbjuda mina klienter den högsta kvaliteten på service. Genom åren har jag utvecklat genom kompletterande utbildningar samt deltagit i otaliga seminarier och workshops. Detta har berikat min expertis och direkt gagnat mina klienters unika resor mot framgång.

Min bakgrund som healer,  klarvetande (clairknowing) och avancerad Soul Realignment® Practitioner bidrar till en holistisk syn på välstånd – och vikten av balans mellan fysiskt, mentalt och spirituellt välbefinnande. Med min mediala förmåga och starka intuition hjälper jag min klienter upptäcka sitt sanna syfte. Min unika förmåga ger mig en djupare förståelse för, och stöd till, varje individs behov.

Nyckeln till varaktig förändring är repetition

Du och jag mot framtiden 🤝

Är du redo att ta det första steget mot en hälsosammare, lyckligare, rikare och mer tillfredsställande framtid? Låt oss börja en transformerande resa tillsammans. Vårt 6 månaders mentorskapsprogram är baserat på vetenskap och över 50 års erfarenhet. Det är speciellt skapat för ledare och entreprenörer som du. Oavsett om du siktar på att bli skuldfri eller förbättra din relationer  på ett personligt plan ELLER 10x:a ditt företags årliga omsättning så är vi ‘kommittade’ till att stötta och hålla dig ansvarig för din utveckling hela vägen.

Varför arbeta med mig? 🤔

🎯 Erfarenhet: Med min erfarenhet som transformational coach och healer, bidrar jag med unika insikt och praktiska lösningar för ledare och entreprenörer. Mina expertkunskaper om det mänskliga sinnet ger en djup förståelse för orsaken till dina utmaningar.

💪 Passion: Driven av en stark passion för personlig utveckling, engagerar jag mig helhjärtat i varje klients framgång. Mitt mål är att inspirera och vägleda dig till oanade höjder.

🌟 Anpassat för dina behov: Varje steg i mentorskapsprogrammet är utformat för att leda dig framåt. Ibland fastnar man och behöver hjälp att  komma loss. Med min unika förmåga att se det egentliga problemet hjälper jag dig effektivt   att komma vidare i din utveckling. 

🏆 Tidigare resultat: Resultaten talar för sig själva. När du följer stegen och tar ansvar för din utveckling är framgång och resultat oundvikligt. Min egen resa från utmaningar till framgång är ett levande bevis på programmets kraft. Din framgång är vår gemensamma målsättning.

Fokus
områden

Genom att kombinera vetenskapen om att bli rik med uråldrig visdom och mentorstöd, låser vi tillsammans upp ditt syftes fulla potential steg för steg.

Självinvestering

Ett avgörande inslag för att uppnå långsiktig framgång och tillfredsställelse inom ledarskap och entreprenörskap.

Mindset

Att förstå och tillämpa lagen om orsak och verkan är det bästa sättet att kontinuerligt öka din inkomst.

Ledarskap

Det finns två typer av människor: det finns ledare och det finns offer. Ledare tar ansvar eftersom deras mål är starkare än deras ursäkter

Positivitet

En positiv, skottsäker attityd gör dig ostoppbar och din framgång är oundviklig

Mira Österman, ord kan inte uttrycka min djupa uppskattning för ditt orubbliga engagemang och vägledning.

― Julia

Some more
fun facts
about me

1

My day doesn’t officially start until I’ve had my morning cup of chai tea. ☕️

2

I can write with both hands, which comes in handy more often than you’d think! 🙌

3

I’ve read every book by Agatha Christie – her knack for storytelling is awe-inspiring. 📚

4

‘Serendipity’ holds the top spot in my heart – it’s just as magical as the meaning it carries. ✨

5

Gardening is my form of therapy – I find it incredibly calming and rewarding. 🌱

6

From classical symphonies to catchy pop tunes, I enjoy a wide range of music genres. 🎵

Från insikt till handling

Redo för ett kvantsprång? 🚀

Är du redo att ta det första steget mot en hälsosammare, lyckligare, rikare och mer tillfredsställande framtid? 

Som transformational coach och mindset mentor, erbjuder vi , Mira Soldottir of Sweden,  en distinkt kombination av djupgående personlig utveckling och mental omprogrammering. Vårt engagemang sträcker sig bortom traditionell coaching; vi är dedikerade till att ständigt utvecklas och använda våra egna erfarenheter som ett verktyg för att inspirera och vägleda. Genom att integrera Miras bakgrund som healer och klarvetande (clairknowing) med avancerade mindsettekniker, skapar vi en unik bro mellan själslig helande och praktisk mental styrka. Denna holistiska metod låter våra klienter inte bara identifiera och uppnå sina mål, utan också att förstå och omforma de underliggande övertygelserna som styr deras liv. Vi är här för att hjälpa dig att göra kvantsprång i din utveckling, upptäcka ditt sanna syfte och leva ett liv fyllt av passion, balans och framgång

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer