Är du redo?

  • Är du redo att utvidga ditt medvetande?
  • Är du redo att få tillgång till hela din andliga potential och till dina intuitiva förmågor?

Många andliga sökare är medvetna om att vi är en evig själ som har en tillfällig mänsklig upplevelse. Men få andliga sökare förstår den mänskliga själen.

Varje själ har ett unikt uttryck av det gudomliga.

Varje själ har sina unika gåvor och sätt att manifestera

Genom att utvidga ditt medvetande får du tillgång till nyckeln som frigör din andliga potential

Celestial readings handlar inte bara om att utvidga sitt medvetande genom att om att samla in andlig information, kunskap och/eller förståelse. Det är så mycket mer. Det handlar om att verkligen LEVA i linje med sin själs unika uttryck så att vi kan förkroppsliga vår gudomliga varelse i vår mänskliga upplevelse.

Det handlar om att uppleva sig själv, varje dag, som den andliga varelse som vi är, och utnyttja kraften i våra intuitiva och manifesterande förmågor för att det skapa det liv vi vill ha, baserat på våra unika gudomliga gåvor och vilka vi är på en själslig nivå.

Mira soldottir erbjuder en rad olika läsningar i akasha- och de galatiska bioblioteken och kraftfull Q-healing.

Celestial reading & Q-healing

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer