Upptäck ditt inre, Soul Work Healing Starseed

Soul Realignment® ger dig verktygen som tar begreppet soul work till en helt ny nivå samtidigt som du får healing.

Genom att leva i alignment med din själsliga essen dvs så som din själ önskar uttrycka sig får du tillgång till ett ökat flöde av livskraftsenergi och du kan med lätthet skapa det liv som du drömmer om

Jag hjälper kvinnor att hitta sin livsuppgift samt att frigöra sig från karma och andra blockeringar genom soul work och healing så att de kan leva i linje med sin själs essens.

-Mira Soldottir

Soul work med Soul Realignment®

Soul Realignment® är en djupgående läsning och healing i Akashabiblioteket. Alltså ditt själsregister i den femte dimensionen (5D). Den här typen av Soul Work ger dig svaren på många olika själsliga aspekter. Vilket innebär att du kommer att få en detaljerad information om din själsliga essens och ditt själsliga ursprung. Dessutom kommer du att få mer om din själsliga vibration och hur du kan göra för att höja den. Och sist men inte oviktigast så kommer du att få info om primära livsuppgift för den här inkarnationen och hur långt du har kommit.

Kunskapen som du får genom en läsning i akashakrönikans själsregister leder till att du vidgar din medvetenhet så att får en ökad förståelse för din själs unika essens och din själs historia. Förutom den här informationen kommer Mira att hjälpa dig att att rensa bort karma och andra blockeringar som du är redo att släppa genom healing. Och för att du ska få förståelse för hur olika ageranden som du har gjort tidigare påverkar dig i dag så kommer Mira att berätta några själshistorier från tidigare liv för dig. För dig innebär det att du får värdefull kunskap som du sedan använder för att göra nya val som är i linje med din själsliga essens. För det är genom att leva linje med din själsessens som du den blir kraftfulla manifesteraren som du föddes till att var

Soul work med Soul Realingment® kommer att ge dig följande svar..

 1. Hur din själs första inkarnation påverkar dig och vilka uttryck den ger och
 2. Hur vem du är på själslig nivå är kopplat till vart du befinner dig i ditt liv idag
 3. Olika aspekter av ditt gudomliga själsuttryck och hur du på bästa sätt får dina gåvor att skina i din vardag.
 4. Vilka energimässiga blockeringar och begränsningar som du är redo att rensa bort och hur du rensar dem
 5. Vilka dina okända talanger och förmågor är och hur du kan använda dem på bästa sätt.

Soul work med Soul Realignment® består av tre delar..

Den första delen är din själsliga profil

Själens essens och kraften från hjärtat. Soul Work. Healing

Att lära känna dig själv genom dina själsliga egenskaper kommer att ge en ny dimension till din fysiska upplevelse. På grund av att kunskapen fyller oss med en sällsam kraft och ger oss vägledning om hur vi lever vårt liv i linje med vårt gudomliga syfte och själsessens så kommer vi att kunna skapa/få tillgång till det vi mest av allt önskar.

Du kanske gjort andra personlighetstester så som Myers-Briggs eller DISC? Eller så har du gjort kanske gjort en astrologisk personlighetsprofil? Ja i så fall vet du ju redan hur kraftfull informationen kan vara. Och du vet också att ju att mer kunskap du får om dig själv desto snabbare personlig- och andlig utveckling. Men framförallt så kommer en själsprofilläsning att göra det möjligt för dig att lära känna dig själv utifrån din unika själs personlighet, ditt sanna jag helt enkelt.

Genom att få tillgång till din själsliga profil kommer du att lära dig om..

 • Ditt själsliga ursprung och andra livstider/inkarnationer som har betydelse för din nuvarande själsliga vibration.
 • Din själs essens och på vilket sätt din själ uttrycker sig på.
 • Vilka talanger, förmågor och andliga gåvor som finns tillgängliga för dig i din vardag. Och på vilket sätt du använder dem på.
 • Din själsliga vibration som visar vart du befinner dig i din andliga utveckling. Dessutom får du råd om vad du kan fokusera på i din andliga utveckling för att öka din vibration.

Den andra delen är din personliga själsliga historia

Under en läsning i Akashakrönikan så växer vanligtvis 2-3 st historier, s.k. karmamönster, fram. De här historierna berättar vem du var samt ger en förklaring till vilka val du gjorde och vilka konsekvenser valen i sin tur ledde till.

Ingen av oss är kompletta, hela eller perfekta utifrån vårt gudomliga själsliga uttryck. För om vi vore det så skulle vi trots allt inte ha inkarnerat på denna skolgård som jorden faktiskt är. Tvärtom så har vi ända sedan vår första inkarnation gjort både bra och dåliga val. Val som i sin tur lett till positiva och negativa steg i vår själsliga utveckling.

När vi förstår hur våra mest negativa val i ett karmamönster påverkar oss lär vi oss att identifiera de mönster och beteenden som vi är redo att släppa. Läsningen görs med intentionen att identifiera blockeringar och begräsningar som i samband med läsningen rensas bort för alltid.

Kvinna som söker soul work och healing i en bubbla
Genom att lyssna på din själs historia kommer du att kunna…
 • … förstå dina mest negativa val som är redo att läkas och rensas.
 • … använda en mycket kraftfull information för att kunna göra annorlunda val i linje med din själs essens.
 • … uppmärksamma dina nuvarande och återkommande mönster (relationer, livssituationer, ekonomiska bekymmer etc) och tydligt identifiera dem.

Din själsliga historia kommer att medvetandegöra och ge en förståelse för både dina positiva och negativa val under din själsliga resa. Många AHA-upplevelser utlovas!

Den tredje delen är healing där blockeringar och begräsningar identifieras och tas bort

Genom själens historia kommer du dessutom att få insikter om varifrån dina problem, oönskade situationer och annat ”kletigt” har sitt ursprung. Allt sett ur ett energimässigt perspektiv.

Under själva processen med att leta information i Akasha krönikan sätter Mira intentionen att lösa upp karma och andra blockeringar. Detta sker samtidigt som blockeringar och restriktioner identifieras. Det innebär i sin tur att healingen sker i direkt i den 5:e dimensionen (5D).

Kunskapen om hur karma och andra blockeringar påverkar dig just nu kommer du att..
 • Förstå hur blockeringar och begränsningar skapas.
 • Dina specifika blockeringar och begränsningar och hur du påverkas av dem – och hur du kan undvika dem i framtiden!
Hinder, blockeringar, karma, soul work, soul realignment®

Sammanfattningsvis, hur gör Soul Work med Soul Realignment® skillnad för dig?

Soul work, soul realignment

 • Du får en fördjupad förståelse för din personliga energi och hur du lever mer i linje med din själs essens.
 • Du för en förståelse för rotorsaken bakom de blockeringar och begränsningar som har hållit dig tillbaka.
 • Det kommer att bli enklare för dig att göra val som är mer i linje med din själsessens. Eftersom du förstår hur blockeringar uppstår.
 • Karma och andra blockeringar som hindrat din personliga- och andliga utvecklingen är borta. I samband med rensningen du får extra stöttning att göra nya val under de första 21 dagarna.
 • Du får information om din själs essens, din själsgrupp och din själsliga resa från din första inkarnation fram till idag. Sist men inte minst så får du kraftfulla verktyg för att skapa ditt drömliv.

Hur bokar du en Soul Realignment® och hur går den till?

 1. Du bokar din läsning genom att skicka ett mail till boka@mirasoldottir.se
 2. Du har möjlighet att välja mellan att prata i telefon eller ett möte via ex Zoom.
 3. Betalning via swish eller bankgiro

Behöver du boka om din tid? Det går bra så länge det sker minst 2 dygn (48 timmar) före din bokade tid.

Sri Yantra

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer