chakra, chakraanalys, chakrasystemet

Våra sju stora chakra samt själsstjärnechakrat påverkar vår fysiska-, emotionella- och mentala kropp. Det betyder att obalanser i chakrasystemet kan finnas på alla dessa nivåer. Det kan antingen vara för mycket energiaktivitet, dvs överaktivitet, eller för lite energiaktivitet, dvs underaktivitet.

Efter en Soul Realignment®-session är energin i chakrasystemet rensat och de obalanser som finns är förknippade med de val som vi gör på en fysisk nivå.

Hur uppstår en obalans i ett chakra?

Ett obalanserat chakra har ett starkt samband med vår livsstil eftersom vi riktar energi genom våra val. Det innebär att om vi fokuserar mer på. alternativ struntar i, vissa områden i livet uppstår det en obalans. Tex kan känslan av utanförskap eller brist på intresse av samhälle och gemenskap orsaka underaktivitet i rotchakrat. Medan tex en oförmåga att slänga eller göra sig av med saker orsakar en överaktivitet. Ett blockerat rotchakra kan orsaka sjukdomstillstånd såsom artrit, förstoppning eller problem relaterade till urinblåsan eller tjocktarmen.

Vad visar en chakra-analys?

En chakraanalys är en detaljerad genomgång av ditt chakrasystem. Mira kommer att analysera varje enskilt chakra med avseende på chakraaktivitet. Du kommer att få kunskap om hur dina val påverkar ditt chakrasystem dessutom kommer du att få förslag på hur du kan göra annorlunda.

Läsningen levereras skriftlig i pdf-format.

Chakra, chakrabalansering, chakrahealing

Bokning och betalning

Du beställer din chakraanalys genom att skicka ett mail till Mira. Tom 31/12-21 har Mira ett introduktionserbjudande, vilket innebär att du endast betalar 597 kr istället för ordinariepris 697 kr. Betalning sker via Swish (1234900973) eller bankgiro (5701-7444).

Kostnaden för din investering samt villkor för bokning, betalning och om- & avbokning hittar du här.

Mer om chakrasystemet

chakrasystem, chakra, pendel, chakraanalys

Rotchakra

Det första chakrat, Muladhara, är beläget längst ner på ryggraden. Här finns förutom vår fysiska identitet även vår självbevarelsedrift och vår känsla för säkerhet. I rotchakrat fokuserar medvetandet på överlevnadsfrågor, till exempel trygghet och säkerhet, ekonomiska frågor och hälsoproblem.

Sakral chakrat 

Det andra chakrat, Svadhisthana, är beläget ca tre fingrar nedanför naveln. Det här chakrat står för kreativitet, sexualitet och manifestering på det fysiska planet.  I det sakrala chakrat finns vår känslomässiga identitet, inriktad på tillfredsställelse . I det sakrala chakrat fokuserar medvetandet på hur vi mår och känner oss, våra begär, impulser och förnimmelser.

Solarplexus chakrat 

Det tredje chakrat, Manipura, är beläget i solarplexus. Här finns inte bara vår motivation men också vårt självförtroende och vår viljekraft.  I det tredje chakrat fokuserar medvetandet på vad vi försöker vara i världen, hur vi definierar oss själva och vad vi försöker uppnå genom våra handlingar. 


Hjärtchakrat

Det fjärde chakrat, Anahata, är beläget mitt på bröstkorgen i hjärthöjd. Det här är vårt center för kärlek, både självkärlek och till andra. I Hjärtchakrat står också för social identitet och självacceptans. Det fjärde chakra representerar vårt relaterande medvetande, vilket innefattar medvetenheten om andra och de relationer som omger oss.

Halschakrat 

Vårt femte chakra, Vishudda är beläget i halsen. Det här chakrat representerar i sin tur vår sanning detta genom vårt autentiska självuttryck i vår kommunikation. I Halschakrat är medvetandet inriktat på kommunikation, vilket innefattar både att lyssna och att tala, samt på att uttrycka sig kreativt.

Pannchakrat

Det sjätte chakrat, Ajna men även kallat det tredje ögat  är beläget på pannan strax ovanför ögonbrynen. Det här chakrat står för vår inre visdom, intuition och vision.  Här finns våra arketypiska identiteter, inriktade på självreflektion. Här är medvetandet inriktat på att se det större sammanhanget. Det är här vi utvecklar intuitionen och skapar en vision för vårt liv.

Kronchakrat

Det sjunde chakra, Sahasrara, är beläget mitt hjässan. Det här chakrat finns den skapande kraften och vår koppling till universum men också nya idéer och valmöjligheter. Här finns vår universella identitet, inriktad på självkännedom. När vi träder in i själva medvetandet inser vi att vi är en del av en universell enhet, och vi upplever en inre och yttre förening. Den här medvetenheten är den verkliga källan till självkännedom.

Själstjärnechakrat

Det åttonde chakrat även kallat för Soulstar är beläget ca 20 cm ovanför hjässan/kronchakrat. Det här chakrat ger oss tillgång till universell visdom och logiskt tänkande.

chakra, chakrasystemet, chakraanalys

Känner du dig dragen till chakrabalansering med kristaller rekommenderar jag dig att lära här.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer