akashakrönikan, akasha, akashabiblioteket, själ, själslig essens

Akashakrönikan: Tidlös visdom och själslektioner för lärande och tillväxt

Termerna ”Akasha” och ”Akashakrönikan” är inte new age -begrepp. Även om benämningarna blev introducerade av i mitten av 1800-talet av teosofen Helena Blavatsky. Så har tron ​​på en ”sal med böcker ”eller en ”livets bok”. En himmelsk bok, läsplatta eller bibliotek som innehåller mänsklighetens historia och varje själs resa existerat i gamla kulturer över hela planeten. I alla heliga religioners heliga skrifter finns Akashakrönikan med, men många olika namn. Namnen kan skilja sig åt men essensen är densamma och många kulturer har sedan tidens början kommit åt dessa poster för vägledning.

”Akasha” är sanskrit (ākāśa आकाश) och betyder rymd, himmel eller eter och är den primära substansen. Akasha är energin i sitt första och tidigaste tillstånd, ur vilket allting bildas. Det är en icke-fysisk, osynlig substans som tillhandahåller mallen för fysisk form. Akasha är rymden som fyller himlen och förbinder allt inuti. Akasha finns i varje levande varelse och tillhandahåller mallen och innehållet i den materiella världen. Det är allt genomträngande. Denna akashiska eller primära substans har en utsökt finhet och är så känslig att de minsta vibrationer någonstans i universum ger ett bestående intryck på den. Alla saker uppstår ur Akasha – och genom det är alla saker sammankopplade.

Akashakrönikan, akashabiblioteket
När vi utvecklas stimuleras vår själsliga essens, vårt förflutna läker och vi får kreativ inspiration och vägledning när vi anpassar oss till vår själs djupaste uttryck. 
själsläsning, själsprofil

Vad är egenligen Akashakrönikan?

Du har kanske hört talas om Akashakrönikan tidigare, men om du inte har gjort det är du inte ensam. Men du har omedvetet haft många interaktioner med Akasha under hela ditt liv. Du har blivit guidad, varnad och inspirerad. Det har talats till dig i drömmar och viskats till dig i meditation och bön. Din fantasi har väckts och din inre sanning har stimulerats.

Akashakrönikan är helt enkelt ett icke-fysiskt handbok eller encyklopedi. Hela universums historia och minne. Ett avtryck av hela livets historia. Arkivet besitter tidernas visdom.

Men de håller också arkiv för varje själ, inklusive varje tanke, avsikt, känsla, ord och handling i varje livstid, mellan varje livstid, liksom alla framtida möjligheter. Registret innehåller också de mönster som vi valde och som nu kan begränsa oss. Dessa mönster, eller ”blockeringar och begränsningar”, skapar de utmaningar som vi så småningom måste konfrontera för att frigöra och rensa dem- Så vi kan gå vidare i vår livsresa och för vår själsväxt. När vi tar fullt ansvar för våra val, både tidigare och nuvarande, kan vi lära oss själsläxorna som gör att vi kan leva verkligt autentiska och rikliga liv.

Det är i Akashakrönikan som Mira hämtar informationen ifrån i hennes Soul Realignment®-läsning.

Akashabibliotket är inte statiskt eller avläsget

Precis som universum alltid förändras och expanderar, så gör även Akashakrönikan det. För varje input sker tillväxt och utveckling. I takt med själarnas utveckling sker en anpassning i akashakrönikan för att återspegla tillväxten. Eftersom vi befinner oss i ett ständigt förfiningstillstånd. Akashakrönikan interagerar ständigt med oss. Genom att det stimulerar vår essens, läker vårt förflutna och ger kreativ inspiration och vägledning när vi närmare anpassar oss till vår själs djupaste uttryck.

Andliga varelser i Akashakrönikan

Det finns varelser av ljus i Akashabiblioteket och de har olika nivåer och ansvar som liknar änglarnas hierarki.

The Lord of the records eller herrarna av arkiven

Dessa lords av arkiven är ljusvarelser som arbetar på universell nivå. De är ansvariga för att upprätthålla integriteten och oförstörbarheten av arkivet. De bestämmer de vem som får eller inte får tillgång till journalerna och vilken information som kommer att avslöjas under en viss läsning. När de väl fattat det beslutet ger de informationen till mästare, lärare och nära och kära i själen som söker vägledning.

Uppstigna mästare och lärare

Mästarna är också en grupp av ljusvarelser som aldrig har varit i fysiska kroppar. Men till skillnad från herrarna arbetar de med enskilda själar. Dina speciella mästare har varit med dig sedan din själ bildade och är ansvariga för din själs pågående tillväxt och utveckling. Baserat på de lektioner din själ valde att uppleva så kommer dina mästare att uppmana vissa lärare och dina nära & kära att stödja din behärskning av dessa lektioner och välja de som är bäst lämpade för att hjälpa dig. Precis som du har mer än en Mästare, kan en Mästare ha fler än en själ att vägleda.

Lärarna har kanske varit i fysiska kroppar tidigare. Lärarna är lektionsspecifika. De stannar bara hos din själ så länge det tar dig att lära dig en viss lektion. Och tills du har integrerat medvetenheten hos den läraren eller lärarna. Sedan går de vidare till andra själar. Om de någonsin var i fysisk form kan de ha varit ”vanliga människor”. Eller en av de högt utvecklade individerna som har tjänat mänskligheten. Oavsett vem de var föredrar de att förbli oidentifierade eftersom de inte vill att du ska bli beroende av dem eller deras jordiska identitet.

Dina nära och kära på andra sidan

Nära & kära är människor du känt under den här livstiden men som nu är döda. De kanske har en nära koppling till dig på ett känslomässigt plan. De kan ha varit väldigt nära dig eller sett dig på avstånd.  Men efter att de gått över har de valt att aktivt stödja och tjäna dig. De är alla engagerade i din själs tillväxt och utveckling. Precis som lärarna föredrar dina nära och kära att förbli oidentifierade, men kommer att avslöja sig själva om de känner att du vet vem de är kommer att stödja dig i det ögonblicket.

Mer om Akashakrönikan hittar du tex i boken Akashaarkiven: själens resa i det kollektiva medvetandet

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer