Alltså, det här med medveten manifestering och manifesteringsprocesser är så spännande. Visste du att varje person har sitt unika manifesterings-blueprint ett sk Soul Manifesting Blueprint? För en del personer, som jag själv till exempel, så kan en manifesteringsprocess utifrån sett verkar totalt irrelevant. Jag berättar mer om min process längre ner.

Vad är ett manifesting blueprint? Jo, alla har vi vår unika blåkopia för hur vi på bästa och enklaste sätt manifesterar det vi vill ha. Informationen om våra unika manifesting blueprints finns i den sjunde dimensionen. Det här är ren information och ditt unika sätt att manifestera är redan perfekt det enda du behöver göra är att börja manifestera medvetet.

Vad kan vi göra med informationen? Jo utifrån informationen om vårt manifesting blueprint som finns i den sjunde dimensionen kan vi göra ibland små och ibland större förändringar i vår dagliga vardag för att förändra vår vibration för att matcha vibrationen av det vi önskar oss. Lika attraherar lika enligt lagen om vibration.

Vilken information finns det då? Det finns sju olika aspekter och polariteter mellan aspekterna. Jag kommer att nämna ett urval utifrån min egen manifesteringsprocess.

Medveten manifestering av kaffe

Mira utövar medveten manifestering

Jag har alltid haft en känsla av att inte höra hemma, att aldrig eller åtminstone väldigt sällan dela en åsikt med någon annan. Tvärtom har jag nästan tvångsmässigt känt ett behov av att tänka/tycka annorlunda. Vilket förstås har skapat en hel del konflikter i mitt liv. Vad har då det här med manifestering att göra?

Jo, en av de sju aspekterna är ”Lika – kontrast”. Jag har under åtminstone de senaste 35 åren av mitt liv försökt att anpassa mig, försökt att göra mig själv mindre för att passa in. Det beteendet har försvårat för mig när jag medvetet har försökt att manifestera. Jag är alltså en ”kontrast-person”, som behöver lära mig att uppskatta kontraster men inte godta disharmoniska kontraster. Det innebär att jag ibland behöver gå där ingen annan tidigare har gått för att uppnå det jag vill uppnå. En ”lika-person” kan med fördel skaffa sig en förebild som den efterliknar för att uppnå liknande mål som den personen har gjort. En lika-person behöver lära sig att uppskatta likhet och inte försöka att göra saker på ett unikt sätt.

Vad kom först, hönan eller ägget?

Jag har alltid, så länge som jag kan minnas, varit väldigt mål- och resultatinriktad. Förmodligen för att det var på det sättet som jag fick uppmärksamhet. I alla fall vid de tillfällen som jag presterade bra. Jag har alltid haft flera olika mål som jag har jobbat mot. Jag hade fem- och tioårsplaner med mål som jag kunde pricka av. Men i samband med att jag blev långtidssjukskriven för utmattningssyndrom förvann dog också mitt målinriktade jag. Det har varit en stor sorg för mig. Jag har liksom inte kunnat hitta motivationen för att planera och sätta mål. Jag har beskrivet det som att jag har en ”målfobi”.

Men hallå? Mål är väl ändå nödvändigt att ha när man ska manifestera!

Ja, till viss del är målet, eller åtminstone ett hum om riktningen, en viktig del i manifesteringsprocessen. Men för mig är den inte så viktig. För mig är själva görandet viktigt. Alltså är processen som tar mig till målet viktigare än själva resultatet av manifesteringen. En annan av de sju aspekterna är ”process – resultat”. Den här aspekten ger vägledning till bland annat hur man på bästa sätt sätter en intention. Till skillnad från en ”process-person” behöver ”resultat-personen” sätta en tydlig och detaljerad intention. För en resultat-personen är det dessutom viktigt att målet är autentiskt och att man hela tiden agerar kongruent med det önskade resultatet. För mig som process-person är det viktigt att jag tillåter mig att uppleva obehag under processen.

O-medveten manifestering av viktnedgång

Ett exempel från mitt eget liv är bantning. Jag har försökt att gå ner i vikt sjukt många gånger, många gånger har jag lyckats men desto fler än gångerna när jag har misslyckats. Jag har alltid fokuserat på målet, ag ska gå ner si och så många kilo på den och den tiden. Helst redan till i morgon. Det har varit kämpigt och jag har givit mer än en gång. Ibland redan inom en vecka, ibland redan samma dag. Nu när jag istället har fokus på processen går det bättre. Jag använder mig av ACT ALP där fokus är på livet mellan måltiderna istället för på mat och viktnedgång. Att gå ner i vikt är bara en bieffekt och jag har inte vägt mig en endaste gång sedan jag började för 10 veckor sedan. För det är inte viktigt för mig. Det viktigaste är hur jag mår.

Det här med att ha tålamod

För vissa av oss är tålamod och uthållighet en viktig aspekt i manifesteringsprocessen. En av de sju aspekterna är ”konsekvent – föränderlig”. Jag är till min stora fasa konsekvent, vilket jag inte alls har varit hitintills. Det innebär att jag ska göra få förändringar men att hålla ut länge. Och hur långt är länge? Ända till målet är uppnått. För mig innebär det att jag numera bland annat mediterar varje morgon. Jag följer mitt matprogram och har fokus på livet mellan måltiderna varje dag. Både meditation och kosthållningen är en process inom hälsoaspekten kopplad till min intention.  En ”föränderlig-person” gör däremot fler förändringar som är vibrationsmässigt kongruent med intentionen.

Vill du veta mera?

Det var lite om hur Mira utövar medveten manifestering och om Soul Manifesting Blueprint. Är du nyfiken och vill veta mer är du välkommen att kontakta Mira för att boka ett personligt samtal/chatt.

Skriv om du vill bli kontaktad per telefon eller om du vill chatta via messenger

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

About Mira

Mira brinner för hjälpa sina klienter att hitta, och förkroppsliga, sina ”why” (livssyfte) genom att medvetandegöra deras själsliga gåvor och talanger och hur de på bästa sätt kan förstärka dem för att skapa det dem drömmer om

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer