Falska personas

Nu när jag sitter och skriver den här texten hör jag hur jag tänker ”det är ingen idé att ens börja, att jag inte kan/vet något om ämnet”. Jag börjar söka efter information online när det plötsligt slår mig. Det är en av mina falska personas – perfektionistens – röst som jag hör i mina tankar. Den är alltid redo att slå ner alla mina försök. Perfektionisten talar ofta om för mig att jag inte duger. Det är perfektionisten som tycker att allt jag gör kan jag göra bättre. Perfektionisten närvaro bidrar till min rädsla att misslyckas. Perfektionisten kontrollerar alltså både mina tankar och känslor.

Man kan säga att en persona är den mask som vi visar utåt. Och som reglerar sättet som vi anpassar oss till eller hanterar vår perception av vår omgivning. När ”masken” får för stort utrymme sker det på bekostnad av det autentiska jaget. Och till slut identifierar vi oss till fullo med vår persona.

En falsk persona skapas vanligtvis tidigt i livet för att skydda sig från att återuppleva utvecklingstrauma, chock och stress i nära relationer. Det här falska eller offentliga jaget, alltså den mask som vi väljer att visa upp, verkar ofta artigt och välartat och vi luras att tro att det är vårt sanna jag. Men inombords känner man sig tom, död eller rent av falsk. Man har svårt att vara spontan och vågar inte visa sitt sanna jag i någon aspekt av livet.

Subpersonligheter

Vad menar du med en subpersonlighet?
En subpersonlighet är en energiform som vårt ego, eller någon annan inre aspekt, har skapat för att skydda oss i något skede där vi känt oss rädda eller i situationer som vi inte har kunnat hantera. När väl en subpersonlighet är skapad så finns den där, redo att hjälpa till. För alltid. Om vi inte blir medveten om den. Då kan vi släppa den fri och integrera den i vårt flerdimensionella jag.

Jag har under mitt vuxna liv och säkert också under min barndom haft motstridiga tankar och känslor. Ett exempel på hur min inre kommunikation har låtit:

Mitt 3-åriga inre barn ”Jag vill känna mig trygg och älskad, jag vill bli omhändertagen”.
”Glöm det, jag klarar mig själv. Det har jag alltid gjort och kommer alltid att göra. Jag tänker minsann aldrig visa min sårbarhet. För någon! Fatta det nu!” replikerade min inre tonårsrebell.

De här två subpersonligheterna har på sitt eget sätt velat hjälpa mig. Men detta utifrån just de förutsättningar som rådde när dessa individer skapades. Så någon hjälp har jag inte fått. Utan jag har istället ständigt gått och skammat mig själv för att jag har velat känna mig trygg och älskad. Tonåringen har definitivt inte varit snäll emot 3-åringen. Det var först när jag blev bekant med termen subpersonligheter som jag kunde börja urskilja olika röster och tonfall i min inre kommunikation. Och när dessa individer fick healing så integrerade dem med mitt inre barn så tystnade rösterna.

Innan vi blir medvetna om varifrån våra tankar/känslor kommer och innan vi blir medvetna om de olika tonfallen och rösterna i vår inre kommunikation är det lätt att vi tar för givet att de är en naturlig del av oss själva.

Skuggaspekter

I en polariserad verklighet har varje aspekt av vårt inre har också en mörkare skuggsida. Ofta är vi inte medvetna om våra skugg-jag. En skuggaspekt skapas t.ex. när vi undertrycker känslor av rädsla för att vi inte ska vara accepterade av våra nära och kära samt av samhället i stort. I skuggan finns de negativa egenskaperna, tankarna och känslorna.

Ex: Vår inre feminina aspekt längtar efter kärlek, närhet och ömhet. Medan en skuggaspekt av vår feminina inre är rädd för närhet och ömhet. Den inre feminina aspekten har inga som helst bekymmer med att visa sig sårbar medan skuggaspeken har taggarna utåt för att skydda sig. När vår feminina aspekter är förenade i balans och harmoni ges utrymme för vår inre gudomliga feminina aspekt att blomma ut.

Varje inre aspekt – Inre jag, inre barn, Ego, inre feminin, inre maskulin och det autentiska jaget, skapar skuggsidor. Dessa lever mer eller mindre sina egna liv genom att påverka våra egenskaper, tankar och känslor och därmed vårt agerande och reagerande.

Genom att balansera och integrera alla aspekter av våra persona, subpersonligheter och skuggaspekter får vi en mer harmonisk och balanserad tillvaro som skapar möjligheter för vår kropp och vårt sinne att läka från de trauman som en gång i tiden skapade dessa inre väsen.

2 Comments

  1. Jösses vilka fantastiska, utlämnande texter du bloggat fram… läst mig igenom flera nu. Du är så modig och sann och dina metoder att jobba med dig själv är häpnadsväckande! ❤️ Du kommer att hjälpa många. ❤️ Tack!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer