Det finns siffror som tyder på att vi tänker någonstans mellan 60000 och 85000 tankar per dygn. 95 % av dessa tankar är automatiska tankar som vi inte är medvetna om. En del av dessa är sk negativa automatiska tankar (NAT). Alltså en form av omedvetet/undermedvetet ältande. Vi påverkas alla av det som skrivs och sägs i media och av all reklam som vi dagligen exponeras för. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Oavsett om vi vill det eller inte så ältar vi.

Tankar är en form av energi och när vi tänker samma slags tankar, oavsett om vi är medvetna eller inte, förtätas energin och blir till tankemateria. Med tiden får tankematerian eget liv och vips så har det bildats ett tankemonster. Tankemonstret har förmågan att reproducera sig (eg kopiera sig) genom att den skapar en oändlig loop av likartade tankar hos dess värd.

När vi människor inte har full koll på vårt energifält exponeras vi av andras tankemonster likväl som vi utsätter vår omgivning för våra egna tankemonster. Det finns dessutom kollektiva tankemonster som har skapas av t.ex rädslor i samhället. Det finns också ideologiskt skapade tankemonster (eg egregors).

Vad har då tankemonster med hypokondri att göra?

Enligt wikipedia är definitionen av ”Hypokondri en ogrundad övertygelse om, eller överdriven rädsla för, att själv ha eller utveckla en svår sjukdom. I vardagligt tal används begreppet ofta synonymt med hälsoångest, nosomani och inbillningssjuka.”

Och vad sker ute i samhället just nu?
Jo många är väldigt rädda för att bli sjuka, en del är rädda för att de själva ska bli sjuka och andra är rädda för att någon nära och kär ska bli sjuk. Det finns också de som har dödsångest och tror att de kommer att dö eller att någon som de håller kär kommer att dö.

Och vad händer?
Jo det skapas en massa rädda tankemonster. Som smittar andra med sina rädslor för sjukdom/död. Och vad händer då? Jo detta manifesteras i kroppen, antigen fysiskt med fysiska symtom eller mentalt med psykiska symtom, oavsett om vi är medvetna eller omedvetna om det.
Vare sig vi vill det eller inte.

Vad är då boten?
* Lär dig att hantera ditt energifält
* Ta ansvar för vad du sänder ut
* Bli medveten om dina omedvetna tankar
* Utmana dina tankebaserade rädslor – tankar är bara luft (energi)

Olika frekvensmodulerande behandlingar som t.ex Celestial Healing kan också vara effektiva för att lätta på den emotionella och mentala överbelastningen.

Välkommen med din bokningsförfrågan

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer